icommax.com Home
서브이미지
회사소개_타이틀
 
 
HOME > 제품소개 > CCTV system
타이틀
        [ CCTV system ]     [ DOME ]     [ IR DOME ]     [ IR BULLET ]     [ STANDARD ]     [ D.V.R ]     [ LENS ]     [ BRACEK ]     [ CONTROL ]     [ QUAD ]     [ HOUSING ]  
DCH-300F 
카메라 보호용 실내 하우징 / 인테리어 감각에 적합한 돔형 디자인
상세보기
실내용 하우징 
카메라 보호용 하우징
알루미늄 재질

\ 18,000
상세보기
실외용 하우징 
카메라 보호용 하우징
Steel 재질
\49,000
상세보기
팬/히터 내장 하우징 
카메라 보호용 하우징
AUTO FAN 및 HEATER 장착

\120,000
상세보기
CPT-I1 
감시 범위를 넓게 해주는 실내용 회전기
상세보기
CPT-01 
감시 범위를 넓게 해주는 실내용 회전기
상세보기
  [1] 
 
footer_logo footer_주소